※PDFでもご覧いただけます【→品川区剣道連盟規約 他(PDF)

 

kiyaku2016_06<